دپارتمان صدا و موسیقی

صدا و موسیقی، بی واسطه ترین هنر دنیاست. دپارتمان صدا و موسیقی مدرسه عالی هنر پارسان،  با دانش  روز دنیا در این رشته به شما می آموزد تا با خلق آثارتان در این هنر بی‌واسطه، حرفه ایی عمل کنید.