اساتید این دوره

اطلاعات کلی

  • 18 ساعت
  • 1.5 ماه
  • 15 نفر

تئوری موسیقی


تئوری موسیقی

شامل: مبانی اولیه موسیقی، شناخت نُت، حامل، وزن، فاصــله، مُـد و گام، قواعد نُت نویسی و آکورد شناسی، سازشناسی مقدمات

از خصوصیات منحصر به فرد این دوره می توان به 
کار عملی در کلاس
فعالیت استودیویی همزمان با دوره های تئوری
کاربردی و عملگرا بودن این دوره

مدرک دوره

مدرک این دوره تحت عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر خواهد شد.(قابل ترجمه در دارالترجمه های رسمی کشور می باشد.)

مسئول دوره

روشنک محسنی
روشنک محسنی

به اشتراک بگذارید