اساتید این دوره

اطلاعات کلی

  • 60 ساعت
  • 4 ماه
  • 12 نفر

گریم سینمایی (نامتعادل سازی)

مقدمه

گریم در ردیف هنرهای نمایشی ظریف محسوب می شود. این هنر بر پایه نقاشی و مجسمه سازی بنا شده است. نقاش ، نخست با کمک قلم مو ، صفحه بوم را با رنگی می پوشاند ، سپس با سایه روشن منظره یا چهره ای را می آفریند . مجسمه ساز با ایجاد حجم و خطوط بر مقداری گل یا گچ چهره ای را خلق می کند . بوم گریمور چهره بازیگر است ، با سطحی جاندار و حساس. گریمور با رنگ آمیزی چهره به وسیله فن(رنگ زمینه) ، سپس با کمک قلم مو و نوک انگشتان با رنگ و روغن مخصوص چهره ، با ایجاد خطوط سایه و روشن شخصیتی را بر چهره بازیگر می آفریند. گاهی نیز با تغییر دادن اعضای چهره با خمیرهای مخصوص و قالب گیری از چهره بازیگرو اضافه کردن قسمت هایی بر مدل مورد نظر عملیاتی مشابه مجسمه ساز انجام می دهد.

گریم ، پوشش چهره بازیگر است ، بکار گرفتن و استفاده کردن از این پوشش نیاز به ظرافت و دقت بسیار دارد.

طرح درس

دوره گریم نامتعادل سازی :

  • گریم تخصصی سینما
  • ایجاد زخم
  • ایجاد پیری و جوانی
  • گریم سه بعدی و کارکترسازی ( معتاد و (..

از خصوصیات منحصر به فرد این دوره می‌توان به کاربردی و عملگرا بودن این دوره اشاره کرد.

محل تشکیل این دوره ها، کلاس اختصاصی گریم در "موسسه آموزش عالی پارسان" می باشد. 

مدرک دوره

مدرک این دوره تحت عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر خواهد شد.(قابل ترجمه در دارالترجمه های رسمی کشور می باشد.)

مسئول دوره

آیدا حسن خانی
آیدا حسن خانی

به اشتراک بگذارید