اساتید این دوره

اطلاعات کلی

  • 30 ساعت
  • 2.5 ماه
  • 20 نفر

اصول هنری تدوین

در تولید فیلم، تدوین آخرین مرحله است.، در این مرحله تدوینگر شکل نهایی فیلم را مشخص می نماید. این کارها بر اساس اصول هنری و با استفاده از قوانین و اصول فیلم سازی، ذوق هنری و خلاقیت تدوینگر انجام می شود.

امروزه نرم افزارهای زیادی جهت تدوین فیلم عرضه شده است اما زیبایی شناسی تدوین مهمترین بخش کاری یک تدوینگر می باشد. آموزش اصول هنری تدوین و نگاه متفاوت تدوینگر به قصه ، طول پلان ،تم، ریتم، و... می تواند کار را در جایگاه شایسته ای قرار دهد.

هنرجویان پس از گذراندن این دوره با اصول هنری تدوین آشنا شده و به درک و زیبایی شناسی متفاوتی در تدوین دست پیدا می کنند که می تواند منجر به تولید آثار ارزشمندی شود. 

مدرک این دوره نیز زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد باشد که قابل ترجمه است.        

مسئول دوره

علیرضا بلون
علیرضا بلون

به اشتراک بگذارید