اساتید این دوره

اطلاعات کلی

  • 0 ساعت
  • 0 ماه
  • 0 نفر

کارگاه نظریه فیلم: از آیزنشتاین تا تارکوفسکی

مقدمه 

کارگاه آزاد تابستانی «نظریه فیلم؛ از آیزنشتاین تا تارکوفسکی» که در مدرسه عالی هنر پارسان برگزار می شود، قصد دارد تا با بازگویی این نظریات فیلم ، به اطلاعات هنرجویان علاقه مند در مجموعه مطالعات سینمایی کمک کند. 


آنچه در این دوره فرا خواهید گرفت 


نظریات فیلم از شکل‌گیری سینما تا دهه هفتاد که شامل موارد زیر است:

شکل‌گیری تئوری فیلم
هوگو مانستربرگ ـ ماده و وسیله/ شکل و کارکرد.
لویی دلوک – نگرش امپرسیونیسم بر ماده خام و نظریه فوتوژنی
رودولف آرنهایم ـ ماده/ استفاده خلاق از سینما/ شکل فیلم/ هدف سینما.
سرگی اِیزنشتین ـ ماده خام/ خلق سینما به وسیله مونتاژ/ شکل فیلم/ ابزار هنر/ هدف/ معنای بیان/ هنر.
بلا بالاش (فرمالیزم روسی) ـ ماده خام سینما/ قابلیت ساخت تکنیک/ شکل سینمایی و کارکردهای آن.
جمع بندی فرمالیسم
واقع گرایی در سینما
زیگفرید کراکوئر
آندره بازن
تأثیرات جنبش می 68 بر نظریات پسا ساختار

مسئول دوره

راهله تعبدی
راهله تعبدی

به اشتراک بگذارید