اساتید این دوره

اطلاعات کلی

  • 12 ساعت
  • 1 ماه
  • 25 نفر

کارگاه تصویربرداری 3 بعدی (استریو) شیوه های ثبت، پخش و تدوین

تاریخچه 

Stereo scope 1833
ادراک فضا Depth Perception
عانصر تعیین کننده عمق و فضا Monocular Depth cues
نور و سایه Light & Shadow
نسبت اندازه اجسام Proportion
ترتیب قرار گرفتن اجسام Occlusion
خصوصیات بافت اجسام Pattern Gradient
چشم انداز افق Perspective
مناظر دوردست Aerial View
تفاوت رنگها Colors
ساخته شدن تصویر سه بعدی از دو تصویر جداگانه
یک نتیجه گیری ذهنی است
نکات مهم در تولید فیلم سه بعدی (Stereoscopic)
قاب بندی تصویر
فاصله دو دوربین
عمق میدان
همگرایی دو دوربین

نتیجه گیری 
انتخاب مناسب پنجره (Stereo Window) بر حسب نوع نما
کادر بندی مناسب با پنجره( Stereo Window)
تنظیم ثبت رویداد اصلی در مرکز توجه.
دوربینها و شیوه های ثبت تصاویر چپ و راست Cameras & Rigs
تفاوت ترکیب موازی با عمودی Side by Side VS. Mirror Rig
تعیین فاصله تصاویر و
پنجره استریو قبل از فیلمبرداری
سیستمهای پخش
Anaglyph
Polarize
Shutter eye glass
Dolby 3D
معرفی سخت افزارها و نرم افزارهای تدوین استریو
اجرای 3 پروژه در Adobe Premiere, After Effects, 3DS MAX

مسئول دوره

آیدا حسن خانی
آیدا حسن خانی

به اشتراک بگذارید