اساتید این دوره

اطلاعات کلی

  • 30 ساعت
  • 1 ماه
  • 25 نفر

فراتر از ويدئو آرت

مقدمه 

تاریخ ویدئو در طی 40 سال گذشته در پروسه تغییر دریافت ها و حساسیت های بشری به صورت ابزاری برای بیان هنر تجربی و بازسازی مفهوم تصویری قابل توجه بوده است.

با برگزاری این دوره با عنوان « فراتر از ویدئو آرت » می خواهیم یك چشم انداز خلاق را در افق هنر معاصر تجربه كنیم. 

طرح درس 

این دوره به بررسی و پژوهش زبان های تصویری دیجیتال که ترکیبی از تکنولوژی پیشرفته دنیای امروز و سنت و فرهنگ تاریخ هر کشور است می پردازیم.

هدف و نوع برخورد در این دوره پژوهشی کوتاه مدت، بازیابی مسیری برای ایجاد مفهومی در یک فضای موقتی به سوی « دهكده جهانی » است كه ما را از تجربه ای به تجربه دیگر هدایت می كند.

ما در این دوره به چهار شاخه اصلی ویدئوآرت می پردازیم:

ویدئوآرت و فعالان اجتماعی
ویدئوآرت و روایت داستانی
ویدئوآرت، ادبیات و شعر
ویدئوآرت و مفهوم اینستالیشن
توضیحات

برای شركت در این دوره باید تا حدی از ویدئو و تصویر متحرك اطلاعات داشته باشید. 


تجهیزات مورد نیاز 


همراه داشتن دوربین فیلم برداری معمولی

بازار كار

ساخت كلیپ و موزیك ویدئو ، ساخت فیلم كوتاه و برگزاری نمایشگاه

مسئول دوره

لینا خلیقی
لینا خلیقی

به اشتراک بگذارید