اساتید این دوره

اطلاعات کلی

  • 30 ساعت
  • 1 ماه
  • 25 نفر

اینفوگرافی

مقدمه 

اینفوگرافیک ها یا گرافیکهای اطلاع رسان، نمایشگران تصویری اطلاعات و داده ها هستند. این نگاره ها در جاهایی که نیاز به توضیح ساده و یا سریع داده ها وجود دارد، استفاده میشوند.

واژه اینفوگراف (Info graphic) خلاصه شده ای از Information Graphic است .

امروزه اینفوگراف ها را زیاد دراطراف خود مشاهده میكنیم، كتابهای كودكان، اخبار، نقشهها و ارائه اطلاعات علمی، همه به نوعی از اینفوگراف به عنوان یك ابزار كارا استفاده میكنند. ابزاری كه دو هدف عمده را پوشش میدهد :

كمك به نمایش سریع، واضح و زیبای ایده های پیچیده
نشر اطلاعات و دادهها به صورت بصری و سهل الوصول
قواعد ساخت اینفوگراف

سازماندهی (چه میزان جزئیات نیاز است و کجاها باید تاکید بیشتر نمود؟)
نمایان سازی (دیگران باید به سادگی بتوانند اینفوگراف را ببینند و از آن استفاده کنند)
زمینه و بافت (آیا بینندگانتان تحمل دیدن اینفوگراف شما را دارند؟)
ساده سازی (متون و رنگها نباید بر کلیت کار غالب باشند)
تعادل (اطلاعات خیلی زیادی ارائه نکنید در عوض وضوح را بالا ببرید)
رابطه علت و معمولی (نمایش علت ومعلولها در رابطهها نشان داده شوند)
نمایش تضادها و مقایسه ها
چند بعدی بودن (این هدف اصلی اینفوگراف است)
یکپارچگی (انسجام در طرح موضوعات)
هدف اصلی انتقال اطلاعات است! این هدف نباید فدای طراحی های ظاهری شود 

توضیحات 

آموزش دوره infography در مدرسه عالی هنر پارسان شامل 15 ساعت کلاس می باشد که به صورت ورکشاپ برگزار می گردد.

مسئول دوره

روشنک محسنی
روشنک محسنی

به اشتراک بگذارید