اساتید این دوره

اطلاعات کلی

  • 6 ساعت
  • 0 ماه
  • 15 تا 20 نفر

کارگاه عکاسی طبیعت

مقدمه

عکاسی از طبیعت بخشی از عکاسی است که در آن عکاس به دنبال ثبت لحظه‌ها از عناصر اصلی طبیعت مانند منظره، حیات وحش، گیاهان و نمایی از بافت و حس طبیعت است.در عکاسی از طبیعت،‌ هنرمند نسبت به عکاسی خبری و یا عکاسی مستند بیشتر به دنبال ارزش‌های زیبایی شناسانه عکس است. این نوع از عکاسی برای نشان دادن زیبایی‌های دنیای طبیعت ایجاد شده است.

بیشتر عکاسان طبیعت کوشیده‌اند تا مکانی را به نمایش بگذارند که حضور بشر در آن در کمترین حد ممکن باشد و موضوعات در عکاسی از طبیعت شکل‌های زمین، آب و هوا و بازی با نور‌ها است.
محتوای کارگاه

    مبانی عکاسی طبیعت و منظره (شامل تعاریف، قوانین و مقررات (
    ابزار شناسی (شناخت لنز و دوربین و ابزارهای موردنیاز و مناسب برای عکاسی طبیعت و منظره)
    آشنایی با برخی اصطلاحات متداول در عکاسی وتکنیک‌های مورداستفاده در عکاسی طبیعت
    تجربه‌های شخصی مدرس
    ترکیب، ادغام و ویرایش عکس در عکاسی طبیعت

مخاطب

    عکاسان حرفه ای و آماتور
    علاقه مندان به عکاسی دیجیتال
    علاقه مندان به عکاسی طبیعت و منظره

مسئول دوره

آیدا حسن خانی
آیدا حسن خانی

به اشتراک بگذارید