نقد و نمایش فیلم حیوان

نقد و نمایش فیلم حیوان برنده جایزه ی سینه فوندانسیون جشنواره کن با حضور برادران ارک به عنوان کارگردان، امیر رضا نوری پرتو به عنوان منتقد و حامد سلیمان زاده به عنوان مجری و کارشناس 

شنبه 15 مهر ماه ، ساعت 18:30 در پارسان برگزار می شود.